Dnes je: 13.07.2024 | 02:49
Zmluvy
Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
10.10.202309.10.2023IROP-CLLD-R026-512-006-015Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o. z. a4045_Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí Príspevku_IROP_CLLD_R026_512_006_015.pdf
05.10.202303.10.2023IROP-CLID-R026-512-006-013Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.7fc3b_Zmluva o poskytnutí Príspevku_IROP_CLLD_R026_512_006_015.pdf
27.09.202321.09.202321.09.2023MM - STAV, s.r.o.46f21_Zmluva MM - STAV.pdf
27.09.202326.09.202326.09.2023Lekos, s.r.o.db1a9_Lekos 4423541.pdf
27.07.202327.06.2023Obec Bunkovce41f5f_Kúpna zmluva č. 99.pdf
23.06.202320.06.2023KŽP-PO4-SC431-2021-68/CGU3Ministerstvo životného prostredia SR593ae_Dodatok SIEA.pdf
05.06.202310.05.2023Štefan Oklamčák4e46e_Zmluva o dielo Oklamčák 1.pdf
25.04.202321.04.202301/2022ICL, s.r.o.d3907_Dodatok č. 2 k ZoD 01-2022.pdf
30.03.202327.03.2023O 35/20211. východoslovenská OZV, s.r.o.3f649_OZV dodatok č. 4.pdf
27.03.202321.03.2023KPZ-PO4-SC431-2021-68/CGU3Ministerstvo životného prostredia SR37d4b_Zmluva SIEA.pdf
16.03.202303.03.2023OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku 3508a_Odchyt psov.pdf
24.02.202324.02.2023Fúra, s.r.o.bdf03_Fúra dodatok č. 4.pdf
23.02.202323.02.2023Prima banka Slovensko, a.s.f5401_Prima banka.pdf
28.12.202219.12.2022Obec Bunkovcee5654_Nájom pozemky.pdf
12.12.202209.12.20221/2023Fúra, s.r.o.b6342_Fúra dodatok č. 12023.pdf
28.11.202223.11.2022O 35/20211. východoslovenská OZV, s.r.o.bf538_OZV doddatok č. 3.pdf
18.10.202217.10.202222/42/010/76ÚPSVaR Michalovce31653_§ 10.pdf
21.09.202214.09.202222/42/012/64ÚPSVaR Michalovce5619e_Obec_Bunkovce__12_Dohoda (1).pdf
06.09.202217.08.2022Obec Bunkovce3bd66_Dohoda o postúpení práv a povinností stavebníka.pdf
29.07.202229.07.202201/2022ICL, s.r.o.9ac03_Dodatok č. 1 ICL.pdf