Dnes je: 23.06.2024 | 14:26
O obci

Obec Bunkovce leží v severovýchodnej časti rozľahlej Východoslovenskej nížiny. Z jej dvanástich krajinných podcelkov je piatym Sobranecká rovina, do ktorej naša obec patrí. Leží v nadmorskej výške 104 – 110 metrov, pričom stred obce dosahuje 106 metrov nadmorskej výšky.

V blízkosti obce preteká potok Okna, v dávnej minulosti pre bohatstvo rýb nazývaný Rybnica. Vyteká z Morského oka vo Vihorlatských vrchoch. Po splynutí so Sobraneckým potokom a Čiernou vodou, napájajúcou sústavu Iňačovských rybníkov, vyúsťuje do Uhu. Po jeho splynutí s Bodrogom a následnom splynutí Bodrogu s Tisou, sa napokon vody Okny dostávajú s vodami Dunaja až do Čierneho mora.