Dnes je: 23.06.2024 | 13:03
Úradná tabuľa

Aktuálne dokumenty

VyvesenéZvesenéNázovDokument
14.06.202404.07.2024Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-20307917b_Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030.pdf
14.06.202404.07.2024Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji 77c72_Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji.pdf
10.06.202410.07.2024Zápisnica OkVK Voľby do Európskeho parlamentu 20249ac81_Zápisnica EP 2024.pdf
10.06.202428.06.2024Návrh záverečného účtu obce Bunkovce za rok 202387fda_NÁVRH - Záverečný účet obce BUNKOVCE za rok 2023.pdf
15.12.202331.12.2024Schválený rozpočet na rok 2024 - 2026 PRÍJMY4cee0_Rozpočet 2024 PRIJMY.pdf
15.12.202331.12.2024Schválený rozpočet na rok 2024 - 2026 VÝDAVKY7f8d7_Rozpočet 2024 VYDAVKY.pdf

Archív - zvesené dokumenty

VyvesenéZvesenéNázovDokument
31.05.202415.06.2024Rozhodnutie o umiestnení stavby FVE Bunkovceac7d6_Rozhodnutie FVE Bunkovce.pdf
17.05.202417.06.2024Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 - 2030b615b_Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030.pdf
05.04.202425.03.2024Zápisnica OkVK Voľby prezidenta 2024 1.kolo25972_Zápisnica OkVK Voľby prezidenta 2024 1.kolo.pdf
27.03.202411.04.2024Oznámenie o žačatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania88875_Oznámenie o začatí UK.pdf
21.02.202404.03.2024Rozhodnutie - verejná vyhláška787de_Rozhodnutie.pdf
17.01.202429.01.2024Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie - Výrub drevín 0d29e_Oznámenia a pozvánka Výrub drevín.pdf
12.01.202429.01.2024Oznámenie o žačatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaf69b8_Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.pdf
15.12.202331.12.2023VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady9caac_vzn schválené 2024 13.12.pdf
15.12.202331.12.2023VZN č. 1/2023 o určení spádových materských škôl pre obec Bunkovce na povinné predprimárne vzdelávanie detí4d0e1_VZN spádová materská škola Bunkovce.pdf
05.12.202325.12.2023Výrub drevín - oznámenie a pozvánka d3b62_Oznamenie a pozvanka.pdf
28.11.202312.12.2023Návrh VZN č. 1/2023 o určení spádových materských škôl pre obec Bunkovce na povinné predprimárne vzdelávanie detí43789_Návrh VZN spádová materská škola Bunkovce.pdf
28.11.202312.12.2023Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady592a1_návrh vzn 2024.pdf
28.11.202312.12.2023Návrh rozpočtu VÝDAVKY na roky 2024-2026 77065_Návrh rozpočtu VÝDAVKY 2024-2026.pdf
28.11.202312.12.2023Návrh rozpočtu PRÍJMY na roky 2024-2026cdcba_Návrh rozpočtu PRÍJMY 2024-2026.pdf
18.10.202330.10.2023Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie4219f_Oznamenie a pozvanka.pdf
03.10.202331.10.2023Zápisnica OkVK60f67_Zápisnica OkVK.pdf
30.06.202314.07.2023Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľad06eb_Osobitný zreteľ DONA, Hamarik.pdf
29.06.202320.07.2023Výstavba fotovoltaickej elektrárne - oznámenie57d51_Výstavba FVE.pdf
29.06.202320.07.2023Výstavba fotovoltaickej elektrárne - zámerb09b8_FVE_Bunkovce_zamer_19.6.pdf
07.06.202322.06.2023Návrh Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 202241328_Návrh záverečného účtu obce BUNKOVCE za rok 2022.pdf
17.03.202303.04.2023Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - /k nahliadnutiu viď. Príloha/e4c20_Dokument - 2023-03-17T141959.409.pdf
17.03.202303.04.2023Príloha - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) 845fc_A_oznamenie_SEA_PHRSR_KSK_2023-2027_(2030) (1).pdf
17.03.202303.04.2023Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 /k nahliadnutiu viď. Príloha/3e69c_Dokument - 2023-03-17T142248.587.pdf
17.03.202303.04.2023Príloha - Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030b70a1_SEA_oznamenie_IUS_KK_2022_2030_02_2023.pdf
23.02.202309.03.2023Schválenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa5981f_Zámer č. 99.pdf
15.12.202231.12.2023Schválený rozpočet na rok 2023 - 2025 - príjmyab10c_Návrh rozpočtu 2023 - 2025 príjmy.pdf
15.12.202231.12.2023Schválený rozpočet na rok 2023 - 2025 - výdavky0b675_Návrh rozpočtu 2023 - 2025 výdavky.pdf
02.12.202219.12.2022Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaf9e9f_Zverejnenie zámeru č. 99.pdf
09.08.202224.08.2022Schválenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaffb6c_osobitný zreteľ.pdf
21.07.202204.08.2022Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa53942_PZB zámer.pdf
21.07.202204.08.2022Schválenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaf5a49_PZB zámer.pdf
16.06.202230.06.2022Rozhodnutie "Bunkovce - výstavba miestnych chodníkov"84bae_Chodníky.pdf
10.06.202224.06.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2022042fd_IMG_0001.pdf
09.06.202224.06.2022Návrh Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 20215aec0_Návrh - Záverečný účet obce BUNKOVCE za rok 2021.pdf
09.06.202224.06.2022Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa14081_Osobitný zreteľ PZB.pdf
20.05.202206.06.2022Oznámenie o začatí stavebného konania66fd2_Oznámenie 19.5.2022.pdf
29.03.202212.04.2022Územné rozhodnutie o využití územia a o umiestnení stavbye2a30_UR.pdf
21.03.202231.03.2022Oznámenie - výrub drevín, miestne šetrenied72e2_Oznamenie a pozvanka.pdf
01.03.202215.03.2022Oznámenie o začatí územného konaniae44be_IMG_0001.pdf
21.02.202208.03.2022Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce86934_Výpočet triedenia KO.pdf
15.12.202131.12.2021Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2021560cb_VZN 1-2021 schválené.pdf
15.12.202131.12.2021Schválený rozpočet na rok 2022 - príjmy42041_Schválený rozpočet na rok 2022 a roky 2023-2024 Príjmy.pdf
15.12.202131.12.2021Schválený rozpočet na rok 2022 - výdavky7f962_Schválený rozpočet na rok 2022 a roky 2023-2024 Výdavky.pdf
25.11.202109.12.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022b3950_Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 - Bunkovce.pdf
04.10.202125.11.2021Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bunkovced6327_Kontrolór.pdf
04.10.202118.10.2021Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa8bf18_Zámer Ľ. Elekanič.pdf
21.09.202104.10.2021Výrub drevín - miestne šetrenie7710b_DSS.pdf
20.08.202108.09.2021Výrub drevín - miestne šetrenie857c2_Dreviny Sliško.pdf
09.06.202125.06.2021Návrh Záverečného účtu obce Bunkovce za rok 202048aeb_Návrh záverečného účtu.pdf
16.03.202106.04.2021Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-202738a96_IMG_0001.pdf
15.03.202126.03.2021Výrub drevín - miestne šetreniecb0e5_Jacko 1.pdf
15.03.202126.03.2021Výrub drevín - miestne šetreniead3e1_Jacko 2.pdf
18.02.202108.03.2021Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov22590_IMG_0001.pdf
28.01.202120.02.2021Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov 406e0_IMG_0001.pdf
27.11.202014.12.2020Návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023 - výdavkya42b3_Návrh rozpočtu 2021 výdavky.pdf
27.11.202014.12.2020Návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023 - príjmy102ae_Návrh rozpočtu 2021 príjmy.pdf
10.06.202025.06.2020Záverečný účet obce Bunkovce za rok 20194e2f9_27-zaverecny-ucet-obce-bunkovce-za-rok-2019-pdf.pdf
09.06.202024.06.2020Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa79393_26-img-0001-8.pdf
21.04.202006.05.2020Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa00b58_25-img-0001-5.pdf
02.12.201902.01.2020Návrh rozpočtu na rok 2020a69df_24-navrh-rozpoctu-2020.pdf
15.11.201929.02.2020Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky ktoré sa konajú dňa 29.02.2020 - Informácie pre voliča.372b5_23-informacie-pre-volica-volby-29-2-2020.pdf
12.06.201912.07.2019Záverečný účet obce Bunkovce za rok 20180e9a6_22-zaverecny-ucet-obce-bunkovce-za-rok-2018.pdf
29.03.201926.05.2019Voľby do Európskeho parlamentu e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obec@dobraobec.sk7df90_21-img-0001-1.pdf
21.01.201917.03.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča2afa7_18-informacia-pre-volica-v-slovenskom-jazyku-1.pdf
20.12.201810.01.2019Návrh rozpočtu na rok 201979e7c_17-navrh-rozpoctu-na-rok-2019.pdf
19.11.201810.12.2018VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA Materskej školy v Bunkovciachfe329_16-inzerat-ms.pdf
14.11.201814.12.2018Výsledky volieb do samosprávy obce Bunkovce - poslanci76bdb_15-img-0002-1.pdf
14.11.201814.12.2018Výsledky volieb do samosprávy obce Bunkovce - starosta4110a_14-img-0001-7.pdf
22.10.201811.11.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach48cf4_13-zoznam-kandidatov-poslanci.pdf
22.10.201811.11.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bunkovce0ee55_12-zoznam-kandidatov-starosta.pdf
30.08.201814.09.2018Oznámenie o zapisovateľovi Okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018.d10c1_11-img-0001-4.pdf
17.08.201801.09.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obci 10. novembra 2018bf932_10-img-0001-3.pdf
16.07.201831.12.2022Úprava komunikácií v obci Bunkovcec97db_19-vzor-info-na-web-7-2-5.pdf
05.03.201820.03.2018AGROQUINTA s. r. o., Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkova7ce2_9-pozvanka.pdf
01.12.201720.12.2017Návrh rozpočtu na rok 20188660f_8-navrh-rozpoctu-na-rok-2018.pdf
23.10.201729.11.2017Výzva na predkladanie ponuky Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov
15.08.201723.09.2017Pozvánka na verejné prerokovanie projektuf24cc_6-pozvanka.jpg
16.05.201714.06.2017Správa o hodnotení činnosti Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Bunkovce. http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/bunkovce-zhodnocovanie-plastoveho-komunalneho-odpadu-inovativnou-technad572_4-mzp-sr.jpg
10.04.201726.04.2017Zámer na prenájom časti pozemku62ac3_5-uznesenie.jpg
28.11.201612.12.2016Návrh rozpočtu na rok 201722ca7_3-rozpocet.pdf
24.03.201508.04.2015Zverejnenie zámeru odberu parcely557b9_2-zverejnenie-zameru-150325.pdf
10.03.201525.03.2015Udelenie súhlasu na výrub krovín - Sotákovád1ddd_1-vyrub-krovin-sotakova.pdf
01.01.197001.01.1970d1f0e_20-vzor-info-na-web-7-2-5-1.pdf