Dnes je: 29.05.2024 | 10:14
Voľby
DátumNázovSúbor
23.09.2022Kandidáti na poslancov KSK, volebný obvod č. 9c3bcd_VO 09 - Zoznam kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK - volebný obvod č. 09.pdf
23.09.2022Kandidáti na predsedu KSKb0acd_00 - ZOZNAM Kandidáti predseda KSK.pdf
09.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bunkovciach89f30_Kandidáti na poslancov.pdf
09.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bunkovce98920_Kandidáti na starostu.pdf
10.08.2022Oznámenie o určení počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do OSO 63ff9_Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb.pdf
10.08.2022Volebný okrsok a volebná miestnosť8c214_Volebný okrsok a volebná miestnosť.pdf
20.07.2022Menovací dekrét zapisovateľa242a6_Menovací dekrét zapisovateľa.pdf
20.07.2022Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov7c0c2_Oznámenie - obvody a poslanci.pdf
20.07.2022Oznámenie o rozsahu výkonu starostu6356c_Oznámenie - výkon funkcie starostu.pdf
20.07.2022Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy8cfca_Oznámenie - email.pdf
20.07.2022Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený4035f_Informacie_o_podmienkach_prava_volit_a_byt_voleny_samosprava_obci.pdf