Dnes je: 27.11.2022 | 09:51
Fotogaléria
2020 letecké fotky
f9977b126cf98eba494aadbea242ca5f/b3f783d0aa80203e6d1780edf413cdcc.jpg
2015 deň matiek
8add60ac3c2d40199592fdd934b89751/6c49ceb7f6293bdccca4b04def04bbd2.jpg
2015 8. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
2c1c31f8ae3e8b5e7b6cc478894274ed/db947dffd981119ae1b062e37159d810.jpg
2014 Silvester
83424beb4fe4e5b99ed54f7d41118203/89af3c3fe8e4cd3b75bb388d0fef6287.jpg
2014 Futbalový turnaj
a2883040b986178d511295dd68225e93/3f757cad3c083b304feefa0fee4b58d7.jpg
2014 Deň detí
17e3cc4b3d8c743f7ab24e2b3f6f325a/151d351d73798286c895b322eeb9fc60.jpg
2013 Stavanie mája
89b79e4248839513a8c4e813b1776eea/f03ad9451cfc182fc59cb0e59487760c.jpg
2013 6. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
28d6544b3f08b42150c7898fe5d10902/11196bdc82ee2e5444e1ed657abca48b.jpg
2012 Silvester
be3fe66af941a2b4e1b1aa6ccf3e7de3/3a433fd06b25cbadcb0d3f4bcb281506.jpg
2012 5. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
1f50bfcda58b0710c6c5cc619dac6d2c/7b7c2fcab30da33fcab69613583954ac.jpg
2011 Výlet do Maďarska
05fae9f14c30d958dc98a51410906747/7bc0fad1903eb21b3c490fb6705041af.jpg
2011 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľst
21a319ce3d47a3b42e04971baf092612/ba962f7cc1efd709b5d6c7ba1a8cd5db.jpg
2011 Silvester
f91b3d96445a3a7d61f2d170e16d3a77/2e65d7a10de9abdf1b3a740d4d38711f.jpg
2011 Drevené kostolíky
2be99718373197a81151265469d71b0f/61b57db1dc357db836535f38a6cb3dba.jpg
2011 666. výročie prvej písomnej zmienky obce
68f61af27e0d7f8f505894db3e2a9bdc/b8381dff0c657033c09ecc6de2526e0f.jpg
2011 4. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
af72dbf5a9b71e52574597e34c48ba75/cefa2825dd365d6ab897bba3ed76d261.jpg
2010 Stavanie mája
cdd67a6bc52a6c0c0167c09887045b49/737bd7a555a572e05e151cf0502907bf.jpg
2010 Silvester
f0f1a5cc81a2dab006cb97c8c7b5d822/1b23e599a8933ea5ca14e773e89901a3.jpg
2010 Púť do Litmanovej
06e482977226cdc2c02268ff93a6406a/babd90600a70af64952e59bfbaf77cd0.jpg
2010 Prípravy osláv
0b30f91b6f057ca0dd0b672136ff2ac9/cd7e8db010926fe738e29307654f9aa4.jpg
2010 Medzinárodný deň žien
33cd3d44bd8ec3addec58a8a683762ab/db195ca05f3f123c3f58e20c627e9325.jpg
2010 Deň matiek
9e1e7046585ac22763eeed6fd95f1370/269af1e77ff10bd20b7781806cbbf7c2.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - pr
7987c8f3be518d988901a4a7131fcb94/9e169551a2d97d2cb562d2249557bd04.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - dr
0a3779bffc0b283aa95b0e170a081bdf/e27db661866ddbc8c99b6bbe3bc627ef.jpg
2009 Silvester
6c9de4df80baad92ef09ccd26d262491/040e40af1825e68bcc8a7f27044581ad.jpg
2009 Rekonštrukcia gr.kat chrámu
822c76c3e581c2afe5e13c0cfc88bf0e/e0ba38813d09a37512c3d4740fdbffdd.jpg
2009 Posilňovňa
6be90ecab6b6af29aca7904546bfb6dd/56dc9ad6857e5f333d8ea4969a441ca2.jpg
2009 Gr.kat chrám po rekonštrukcii
52b0338d9fa2c227266f2c61c5478b0c/64bf7376bac4660d536152e771f08f22.jpg
2008 Záplavy
3c8d8f77afff433c2e742235ea9314ff/aacd2563e89f684fd42e87f930b1345e.jpg
2008 Výmena okien na gr.kat chráme
56727261b4c9e5e7a872534e0190dffb/b43f935508bd0c5a955868a95c174186.jpg
2008 Mikuláš v materskej škole
9bba59bac770c1d1f70ff081bf7e0c37/6ac0ca79e90c2528f70d32c12a2f7ab1.jpg
2008 Letný výlet do Maďarska
6df7bd1dadfabbd504f2832062b4027c/34e17ba412f2b2374b131a0d819daffe.jpg
2007 Silvester
ea6e9055e81ac679fa97cd9101f469d0/43ea60e01871246a81368430a883c5bf.jpg
2007 Návšteva Róberta Fica
04bd103385b628eb8d0eef57dec14299/97f508680e39f7ae05671f4a893afa6d.jpg
2007 Futbalový turnaj
aaec2cc37f64171163067919028a1f42/7be09cabc249f637afba3eb3ae05f1cb.jpg
2007 - 662. výročie prvej písomnej zmienky obce
ec3d630afbb2df51557f124da72ca923/cc97fb7899581721c4c602c85d32958c.jpg