Dnes je: 23.03.2023 | 21:50
Fotogaléria
2020 letecké fotky
f9977b126cf98eba494aadbea242ca5f/0e5be507691fce55cb0a9449957bb67e.jpg
2015 deň matiek
8add60ac3c2d40199592fdd934b89751/3da0cbbe0db509bfe84a127f7a5c65db.jpg
2015 8. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
2c1c31f8ae3e8b5e7b6cc478894274ed/5904a0c43be01bd3dbe5bad8fac4c4f2.jpg
2014 Silvester
83424beb4fe4e5b99ed54f7d41118203/a6d81b7a99a2e1cb4e60d372f94605bd.jpg
2014 Futbalový turnaj
a2883040b986178d511295dd68225e93/ed5fbfd4673e4dca40b378b22c845a13.jpg
2014 Deň detí
17e3cc4b3d8c743f7ab24e2b3f6f325a/f6be62442360a3795799e2548ae178f9.jpg
2013 Stavanie mája
89b79e4248839513a8c4e813b1776eea/8b8d93f19bc670e030f770c7a6ad091b.jpg
2013 6. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
28d6544b3f08b42150c7898fe5d10902/8e01464fd621ae96e6019c62710c4ef8.jpg
2012 Silvester
be3fe66af941a2b4e1b1aa6ccf3e7de3/fa1389db18a31dd6285d7f6e68b14c84.jpg
2012 5. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
1f50bfcda58b0710c6c5cc619dac6d2c/3cf543a84ff1ea55c554ec24ec5ec1d3.jpg
2011 Výlet do Maďarska
05fae9f14c30d958dc98a51410906747/9e89749481781cf656c480b82b143e08.jpg
2011 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľst
21a319ce3d47a3b42e04971baf092612/91632c3a705ba5862b193da322815e7e.jpg
2011 Silvester
f91b3d96445a3a7d61f2d170e16d3a77/87266f9979687b6b69da021b028de415.jpg
2011 Drevené kostolíky
2be99718373197a81151265469d71b0f/e4a61da3b6dce790bf33d7eab224fe64.jpg
2011 666. výročie prvej písomnej zmienky obce
68f61af27e0d7f8f505894db3e2a9bdc/fed3660f8d4fcbc5e92e34b1cba8c77c.jpg
2011 4. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
af72dbf5a9b71e52574597e34c48ba75/3d1f2ea4ad69cea770b07134c356d35b.jpg
2010 Stavanie mája
cdd67a6bc52a6c0c0167c09887045b49/11379ff11b9ffe571b978bda10e56c10.jpg
2010 Silvester
f0f1a5cc81a2dab006cb97c8c7b5d822/f72946598e9af5b83d483395da6f1e58.jpg
2010 Púť do Litmanovej
06e482977226cdc2c02268ff93a6406a/94aead9ffd2951da7968c753b36577d2.jpg
2010 Prípravy osláv
0b30f91b6f057ca0dd0b672136ff2ac9/83c9927424b2c557bcd1699c8aa6d12c.jpg
2010 Medzinárodný deň žien
33cd3d44bd8ec3addec58a8a683762ab/576bf1293bdc4c06d74c06c2af8317c2.jpg
2010 Deň matiek
9e1e7046585ac22763eeed6fd95f1370/e489bf7d42e200ec5f8e17380a7976f1.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - pr
7987c8f3be518d988901a4a7131fcb94/eb4af331a4fd9d1a7ac41d0af0e10758.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - dr
0a3779bffc0b283aa95b0e170a081bdf/9fcedfe8af64ad7a6aac784ca2025ee7.jpg
2009 Silvester
6c9de4df80baad92ef09ccd26d262491/25f3ab6101110ef77942fd9f60080306.jpg
2009 Rekonštrukcia gr.kat chrámu
822c76c3e581c2afe5e13c0cfc88bf0e/b61e8708d57104360077f7805916ac61.jpg
2009 Posilňovňa
6be90ecab6b6af29aca7904546bfb6dd/c66be4530bd359b446d08bca097575c4.jpg
2009 Gr.kat chrám po rekonštrukcii
52b0338d9fa2c227266f2c61c5478b0c/8ecb3405de410c07f874a6ab054549f3.jpg
2008 Záplavy
3c8d8f77afff433c2e742235ea9314ff/ed5e38cfec94a6a1a4811e2df70c37f0.jpg
2008 Výmena okien na gr.kat chráme
56727261b4c9e5e7a872534e0190dffb/71e2caf6eaa50b65d71dda38e7c1955e.jpg
2008 Mikuláš v materskej škole
9bba59bac770c1d1f70ff081bf7e0c37/7839c5354e78a0571928f379469c21de.jpg
2008 Letný výlet do Maďarska
6df7bd1dadfabbd504f2832062b4027c/16e4d44e46085ea4f3dc6356500b4539.jpg
2007 Silvester
ea6e9055e81ac679fa97cd9101f469d0/a2383c912243f31ea0429b292282f58f.jpg
2007 Návšteva Róberta Fica
04bd103385b628eb8d0eef57dec14299/aed5f1b23d7205c7dd4b7527e1f05bb3.jpg
2007 Futbalový turnaj
aaec2cc37f64171163067919028a1f42/3d2b90e91aa68a7aa939f20324b4f3da.jpg
2007 - 662. výročie prvej písomnej zmienky obce
7426c1156aebc96615aaab20bf38a83b/89a07ae8bdf25b7f2e321bf9ce8f944b.jpg