Dnes je: 11.12.2023 | 23:14
Fotogaléria
2020 letecké fotky
f9977b126cf98eba494aadbea242ca5f/4fd38e674d07b7385cfc37bae9cfc2d5.jpg
2015 deň matiek
8add60ac3c2d40199592fdd934b89751/ffe17d3fc27e3c03a71a3c94c32f992f.jpg
2015 8. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
2c1c31f8ae3e8b5e7b6cc478894274ed/587c0921907f6755716e2ed865531d89.jpg
2014 Silvester
83424beb4fe4e5b99ed54f7d41118203/1cd0bd0623192d34cb00141d209cc7fc.jpg
2014 Futbalový turnaj
a2883040b986178d511295dd68225e93/a30e547574be9a19173042ee22960ab3.jpg
2014 Deň detí
17e3cc4b3d8c743f7ab24e2b3f6f325a/8d769f6296e86a4ba77096a6e82d673f.jpg
2013 Stavanie mája
89b79e4248839513a8c4e813b1776eea/8beea02631ee5ab11c365ace2e7e4c4b.jpg
2013 6. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
28d6544b3f08b42150c7898fe5d10902/3082a97fea714a9c1417a9f5652a7293.jpg
2012 Silvester
be3fe66af941a2b4e1b1aa6ccf3e7de3/33c755db37992ed2eb00001472189c0c.jpg
2012 5. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
1f50bfcda58b0710c6c5cc619dac6d2c/acbe27377d7ad5c41f1efadc04211582.jpg
2011 Výlet do Maďarska
05fae9f14c30d958dc98a51410906747/7bc0fad1903eb21b3c490fb6705041af.jpg
2011 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľst
21a319ce3d47a3b42e04971baf092612/ba962f7cc1efd709b5d6c7ba1a8cd5db.jpg
2011 Silvester
f91b3d96445a3a7d61f2d170e16d3a77/41332b2afc416c3a0e54e28c2cdd5ad4.jpg
2011 Drevené kostolíky
2be99718373197a81151265469d71b0f/3863224de1c259cf413fdb7854e6d896.jpg
2011 666. výročie prvej písomnej zmienky obce
68f61af27e0d7f8f505894db3e2a9bdc/8a78b4187a0067e36ee8d1c5b4a5e3fb.jpg
2011 4. ročník futbalového turnaja o pohár Starost
af72dbf5a9b71e52574597e34c48ba75/316743f6089fdd512cd301408ef6297e.jpg
2010 Stavanie mája
cdd67a6bc52a6c0c0167c09887045b49/bd64c93757bc191e42e6b46670ecb0e3.jpg
2010 Silvester
f0f1a5cc81a2dab006cb97c8c7b5d822/f72946598e9af5b83d483395da6f1e58.jpg
2010 Púť do Litmanovej
06e482977226cdc2c02268ff93a6406a/239aa7fbb745b69be692e4787e1ab170.jpg
2010 Prípravy osláv
0b30f91b6f057ca0dd0b672136ff2ac9/702dfc154e7ce1027ffca7029a5d6315.jpg
2010 Medzinárodný deň žien
33cd3d44bd8ec3addec58a8a683762ab/2e650f9b28ed365453fb5ef67874ee64.jpg
2010 Deň matiek
9e1e7046585ac22763eeed6fd95f1370/e489bf7d42e200ec5f8e17380a7976f1.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - pr
7987c8f3be518d988901a4a7131fcb94/19f8fb7b9d18c6743a4d0d965d628371.jpg
2010 665. výročie prvej písomnej zmienky obce - dr
0a3779bffc0b283aa95b0e170a081bdf/5236e44fdf91a8033b16b7f3128dfbfa.jpg
2009 Silvester
6c9de4df80baad92ef09ccd26d262491/253e41635e92e97e308ebc8615dbad0a.jpg
2009 Rekonštrukcia gr.kat chrámu
822c76c3e581c2afe5e13c0cfc88bf0e/7f5e5e0dbfe0de0a10b6d7bd2305d574.jpg
2009 Posilňovňa
6be90ecab6b6af29aca7904546bfb6dd/602ba5e3d394375c93a0004d925cb5d2.jpg
2009 Gr.kat chrám po rekonštrukcii
52b0338d9fa2c227266f2c61c5478b0c/d391e4c7f2abcc92b45eb0736592d19e.jpg
2008 Záplavy
3c8d8f77afff433c2e742235ea9314ff/aacd2563e89f684fd42e87f930b1345e.jpg
2008 Výmena okien na gr.kat chráme
56727261b4c9e5e7a872534e0190dffb/4ec5b9305acc94a878afc06e4e12ba75.jpg
2008 Mikuláš v materskej škole
9bba59bac770c1d1f70ff081bf7e0c37/3afc2cf54732140e5a8059dab4efaf6c.jpg
2008 Letný výlet do Maďarska
6df7bd1dadfabbd504f2832062b4027c/003cf8eff9b748431167aca41122e74d.jpg
2007 Silvester
ea6e9055e81ac679fa97cd9101f469d0/9c6da740b056269f70ad671a7327f7b5.jpg
2007 Návšteva Róberta Fica
04bd103385b628eb8d0eef57dec14299/b2a19958f519700ebe140623bc7625d8.jpg
2007 Futbalový turnaj
aaec2cc37f64171163067919028a1f42/7be09cabc249f637afba3eb3ae05f1cb.jpg
2007 - 662. výročie prvej písomnej zmienky obce
7426c1156aebc96615aaab20bf38a83b/3d25dc6f6b5600fcfba220ae2eb3f650.jpg