Dnes je: 29.05.2024 | 10:58
Fauna a flóra

Obec Bunkovce je pre svoje vhodné klimatické a pôdne podmienky priam predurčená na poľnohospodárske využitie. Východoslovenská rovina a v jej rámci aj Sobranecká rovina patrí v súčasnosti k poľnohospodársky najproduktívnejším oblastiam Slovenska.

Z celkových 779 hektárov rozlohy obce je 334 hektárov poľnohospodárskej, z toho 155 hektárov ornej pôdy. Fauna oblasti je typicky nížinná. Okrem drobných cicavcov a obojživelníkov nájdeme na lúkach pobehovať aj poľné zajace, líšky, občas srnčiu zver a zatúlanú čiernu zver. Z operencov tu nájdeme množstvo spevavých vtákov, bocianov, prepelice, bažanty, jastraby i sovy.