Dnes je: 23.06.2024 | 13:15
274895c6b49476f6d3ae3696ba7ae982.png
Oznamy Obce
Oznamy sú prázdne

Európsky imunizačný týždeň

Cieľ kampane
• Zdôrazniť význam očkovania pre všetky generácie a poukázať na dlhoročnú efektívnosť očkovania v priebehu 50-tich rokov od prijatia Globálnehoo Rozšíreného Imunizačného Programu (EPI) v roku 1974, počas ktorých boli výrazne eliminované mnohé infekčné ochorenia

Dôležité fakty

• V Slovenskej republike sa za posledné roky zaznamenáva síce mierny ale neustály pokles zaočkovanosti detskej populácie, kedy zaočkovanosť na národnej úrovni poklesla v priebehu niekoľkých rokov z 98-99 % na 94-96 % v závislosti od druhu očkovania a ročníku narodenia detí.


• V Slovenskej republike sa za posledné roky zaznamenáva nárast okresov s nižšou zaočkovanosťou ako 95 %, čo vytvára rizikové prostredie pre vznik menších epidémií v oblastiach s nedostatočnou kolektívnou imunitou.


• V Slovenskej republike sa zaznamenáva výskyt infekčných ochorení preventabilných očkovaním, ktoré mali roky nulový výskyt. Napriek tomu, že väčšina nemá komplikovaný priebeh, niektoré deti alebo osoby môžu mať závažnejší priebeh končiaci až úmrtím.

Obecný úrad

Bunkovce 103
072 44 Bunkovce

tel.: 056/6597345
obec@bunkovce.sk

tlaciva
pecat
logo-phsr
vyvoz
mobilnaappka